Oldal kiválasztása

A napi munka során számos kérdést kapunk azzal kapcsolatban, hogy az egyes ruházati termékek hogyan számolhatók el adómentesen a vállalkozás könyvelésében (védőruha, sisak, emblémázott póló, nadrág, öltöny…stb)? Segítek az eligazodásban.

Az szja törvény 1. számú mellékletének 9.2-es pontja szerint adómentes juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállaló magánszemélynek adott munkaruházati termék.

Munkaruházati terméknek az alábbiak minősülnek a jogszabály szerint:

 • A törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban előírt módon és feltételekkel rendszeresített egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha, valamint tartozékai;

 

 • az olyan öltözet és tartozékai, amelyet a munkavállaló egészségének védelme, a munkakörén, feladatainak ellátásán kívül hordott ruházatának megóvása céljából az adott munkakörben, a feladat ellátása közben visel, feltéve, hogy a körülményekből megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következik be;

 

 • az egyenruha, a formaruha, a védőruha és a munkaruha, valamint tartozékai
  • a közúti közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó munkakörben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben,
  • a vízi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó munkakörökben, a műszaki, nautikai, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, a hajózási vállalat vezetésében a forgalmi, kereskedelmi és a közönség-kapcsolattartók, illetve a hajózást képviselők munkaköreiben,
  • a légi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel kapcsolattartó munkakörökben, műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, a légiforgalmi irányítás munkaköreiben,
  • a posta és távközlés területén az ügyfelekkel, illetve szolgáltatást igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban lévők munkaköreiben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben,
  • a vízügy területén a gát- és csatornaőri munkakörökben, valamint a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben;
 • a kifejezetten jelmezszerű öltözet (így különösen: a kosztümös színielőadások jelmezei), a szolgáltatási tevékenységet végzők (portás, pincér, sportjátékvezető, kegyeleti szolgáltatást végző stb.) megkülönböztető jellegű ruházata és tartozékai, amely az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli viseletre alkalmatlan.

A munkaruha-juttatás adómentességéhez ezen feltételeknek kell megfelelni:

 • a dolgozó olyan munkakörben dolgozzon, ahol munkaruha használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következne be;
 • az adott munkaruha olyan legyen, amely az adott munkakörben viselve a dolgozó egészségének védelmét, ruházatának megóvását szolgálja.

 

Abban az esetben, ha a magánszemély eredetileg utcai viselés céljára szolgáló ruházatán látható módon eltávolíthatatlanul feltüntetésre kerü a vállalkozás logója, önmagában nem valósul meg az adómentesség törvényi feltétele, ha az említett ruházat az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli viselésre is alkalmas.

Nem beszélhetünk adómentes munkaruha juttatásról akkor sem, amikor a munkaruhának nem tekinthető ruházat  viselését a munkáltató követeli meg és biztosítja. A munkáltató által megszabott viselet miatt azonban nem keletkezik bevétel a munkavégzéssel kapcsolatosan a munkavégzés feltételeként biztosított dologgal összefüggésben, akkor sem, ha az személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, illetve, ha a tevékenység hatókörében történő használat, hasznosítás során nem zárható ki a magáncélú használat, hasznosítás.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a szabályok akkor alkalmazhatóak, ha a munkavállaló használatba kapja az általa kötelezően viselendő ruházatot, és a munkáltató gyakorlata alapján is egyértelmű, hogy azon nem keletkezik tulajdonjoga, ezért ez célszerű szabályzatban rögzíteni. Miért? Erre az SZJA törvény 4. § (2a) ad választ. Tehát ha csak használatba kapja a munkavállaló az egyenruhát akkor nem keletkezik bevétel.