Oldal kiválasztása

A KATA törvény nem tartalmaz olyan kitételt, hogy a KATA-s vállalkozónak nem lehet egyetlen megbízója.

A KATA törvény ugyan előírja, hogy a KATA-s vállalkozás és a megbízója között létrejött szerződés esetében az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a felek között munkaviszony jött létre.

A KATA törvény azonban felsorolja azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén a törvényi vélelmet megdőltnek kell tekinteni.

Nézzük mik ezek a körülmények:

(3) A (2) bekezdésben foglalt vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul:

a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;

b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte;

c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;

d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;

e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;

f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;

g)46 a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pont a) vagy g) alpont szerint nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. § 8. pont a) vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem.

A törvény egyértelműen rögzíti, ha az a)-g) pontokban felsorolt feltételekből legalább kettő teljesül, abban az esetben az adóhatóság nem minősítheti munkaviszonyként a szerződő felek között létrejött jogviszonyt még akkor sem ha a KATA-s vállalkozás korábban a megbízó alkalmazottja volt.