Oldal kiválasztása

Valamiért elterjedt a köztudatban, hogy a közvetített szolgáltatás egyenlő azzal, hogy azonos áfa kulcsot kell alkalmaznom akkor amikor továbbszámlázom a saját nevemben, más javára igénybevett szolgáltatást. Ez nem feltétlenül van így.

Tekintsük át azt a 3 esetet, amikor nekem más áfa kulcsot kell alkalmaznom.


  • Az ELSŐ eset az amikor más az adózási státusza az eredeti szolgáltatást nyújtójának, mint a közvetítőnek. Vegyük példának azt az esetet amikor az eredeti szolgáltatást nyújtó alanyi adómentes. Ebben az esetben ő áfa mentesen állítja ki a számláját. Ha én, a számla befogadója nem vagyok alanyi áfamentes akkor nyilván nem tudom alanyi adómentességre tekintettel áfa mentesen továbbszámlázni az adott szolgáltatást. Ilyen esetben nekem áfásan kell kiszámláznom az adott szolgáltatást. Ezt a példát nyugodtan meg is fordíthatjuk, úgy talán még szemléletesebb. Abban az esetben ha az eredeti szolgáltatást nyújtója áfa körös, én vagyok az alanyi adómentes akkor nyilvánvaló, hogy én áfás számlát fogok kapni, de az alanyi mentességemre tekintettel áfa mentesen fogom továbbszámlázni a szolgáltatást.

  • A MÁSODIK eset amikor eltérhet az alkalmazott áfa kulcs, amikor eltér a teljesítése helye. Tételezzük fel, hogy egy belföldi adóalanytól igénybevett reklámszolgáltatást közvetítek másik EU-s tagállamba. Ilyenkor mindkét számlázási ponton külön kell megvizsgálni a teljesítés helyét. A nekem kiállított számla tekintetében én vagyok a megrendelő és az én letelepedettségem határozza meg a teljesítés helyét az áfa törvény 37. §-a alapján. Ott ahol én vagyok a számla kibocsátó, abban az esetben az én EU-s partnerem állandó letelepedettsége határozza meg a teljesítés helyét ugyanezen paragrafus alapján. Tehát én az eladómtól kapok egy 27 % áfát tartalmazó számlát. Amit én állítok ki arra nem terjed ki a magyar áfa területi hatálya, tehát ez egy nemzetközi fordított áfás ügylet.

  • A HARMADIK eset az amikor a továbbközvetítés során én nem csak ezt az egyetlen szolgáltatást nyújtom tovább a végső megrendelőnek hanem, vagy egy másikat is közvetítek, vagy pedig saját magam nyújtok ezzel összefüggésben egy másik szolgáltatást. Amennyiben az általam nyújtott szolgáltatások között kapcsolat van, tehát az általam közvetített szolgáltatás mellékszolgáltatásnak minösül (áfa törvény 70.§), akkor annak az áfa kulcsa felveszi a főügylet áfa kulcsát. Nézzünk példának egy igen gyakran előforduló esetet, az ingatlan bérbeadást és a hozzá kapcsolódó közüzemi szolgáltatásokat. Ha nem tettük adókötelessé az ingatlan bérbeadást, akkor a közüzemi költséget is adómentesen kell továbbszámlázni. Ebben az esetben a közüzemi díjak olyan közvetített szolgáltatások amik járulékos költségek is egyben. Ez utóbbi miatt a közüzemi díjak felveszik a főügylet teljesítés helyét, áfa kulcsát és adózási módját.