Oldal kiválasztása

Eddig, ha az egyéni vállalkozók szüneteltetéséről volt szó automatikusan vágtuk rá, hogy 5 évig van lehetőség erre.

2017 január 1-jétől az egyéni vállalkozói tevékenységet legfeljebb 2 évig lehet szüneteltetni. Ez a szabály csak azokra az egyéni vállalkozókra igaz, akik a tevékenységüket 2017-ben kezdték el szüneteltetni.

Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését 2017. január 1. napja előtt kezdte meg az egyéni vállalkozó, úgy az egyéni vállalkozói tevékenységét továbbra is a korábbi szabály alapján, legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói tevékenységét – a szünetelés megkezdését követő 5 éven belül – bármikor folytathatja a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.


Jogszabályok:

2009. évi CXV. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése

18. §68 (1)69 Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére az e §-ban meghatározott eltérésekkel az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

2010. évi CXXX. törvény

a jogalkotásról1

5. § (1) A jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálybalépését követően

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett eljárási cselekményekre

kell alkalmazni.

(2) A jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálya alatt

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett eljárási cselekményekre

a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.