Oldal kiválasztása

Az idei nyár sláger témája a szakmában a Cégakpu regisztráció volt. Nehogy a májusi hajtás után legyen egy kis időnk lazítani, mindenki azon fáradozott, hogy kiderítse tulajdonképpen mi ez, kinek kell regisztrálni, és hol lehet megtalálni azt a személyt aki ezt kitalálta.

A cégkapu tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy a gazdálkozó szervezetek és a hivatalos szervek közötti levelezést papíralap helyett ezen az elektronikus felületen tegyék meg.

Nézzük időrendben a teendőket:

  • 2017 augusztus 30-ig kell megtenni a regisztrációt.
  • A regisztrációval igényelt tárhelyszolgáltatás 2017 december 1-jén indul.
  • 2017 december 31 –ig szankció nélkül megtörténhet a regisztráció.
  • 2018 január 1-jétől indul az elektronikus kapcsolattartás

 

Rengeteg kérdés felmerült ezzel kapcsolatban, nézzük a leggyakrabban előforduló kérdéseket:

1.Kinek kötelező?

A perrendtartásról szóló törvényben felsorolt gazdálkodó szervezeteknek.

2. Egyéni vállalkozóknak kell-e regisztrálni?

NEM

3. Ez vajon könyvelői feladat lenne?

NEM

4. Az idős vállalkozók akiknek egy-egy email megírása is nehézséget okoz, hogy vesszük rá, hogy ügyfélkaput nyisson?

A mi szakmánknak is óriási újdonság volt amikor 2006-ban bevezették a bevallások elektronikus bevallásának rendszerét. Köztünk is voltak idősek, fiatalok, netezők, nem netezők és megoldottuk.

 

Jogszabályok:

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól1

1. § E törvény alkalmazásában

23. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet;

14. § (1)12 Gazdálkodó szervezet ügyfél – törvény eltérő rendelkezése hiányában a nyilvántartásba vételét, ha a gazdálkodó szervezet működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele nem kötelező, létrejöttét követő 8 napon belül – köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség),

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról1

6. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;