Oldal kiválasztása

Megállapíthatjuk, hogy a teljesítés fogalmán alapul mind az adótanácsadói, mind a könyvelői munkánk. A teljesítés határozza meg ugyanis azt, hogy:

  • mikor kell kiállítanunk a számlát
  • mikor keletkezik az áfa fizetési kötelezettség
  • mikor kell a kettős könyvelésünkbe rögzíteni a tranzakciót

 

A teljesítést a Ptk és egyéb jogszabályok figyelembe vételével állapítjuk meg.

A PTK szerint a teljesítés:

6:34. § [A teljesítés általános szabálya]

A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni.

 

Az áfa törvény szerint a teljesítés:

55. § (1) Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés).

 

Főszabály szerint a teljesítés az nem egy előre meghatározott időpont, hanem a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek a megvalósulása. Nagyon fontos tehát, hogy a szerződéseink megalkotásánál kiemelt hangsúlyt fektessünk a kellő részletezésre.

 

Nézzünk egy példát:

Tegyük fel, hogy egy kft. a szerződés szerinti munkáját elvégezte 2018.06.20-án, de a munka elvégzéséről a teljesítésigazolást csak jóval később 2018.12.14-ei dátummal kapja meg. Ebben az esetben milyen teljesítési dátummal kell a számlát kiállítani?

Figyelembe véve a PTK és az ÁFA törvény előírásait, a teljesítés akkor következik be tényállásszerűen amikor a felek közötti megállapodás és az előírt jogszabályi rendelkezések minden egyes tényállás eleme bekövetkezik.

Szolgáltatásnyújtás esetén, ha a felek, vagy a vonatkozó jogszabályok teljesítési igazoláshoz kötik a szolgáltatás elismerését, elfogadását, úgy a tényállásszerű megvalósulás is ebben az időpontban fog bekövetkezni.

Ennek megfelelően a kérdéses esetben a számlát 2018.12.14-ei teljesítési dátummal kell kiállítani.